Προστασία Δεδομένων

Η επιχείρησή μας σέβεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της και εν γένει των συναλλασσομένων μ’ αυτήν. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθούμε ως επιχείρηση, σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε για τα φυσικά πρόσωπα, πελάτες, εργαζομένους και συνεργάτες μας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 679/2016 και ο ελληνικός Ν. 4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του Ευρωπαϊκού ΓΚΠΔ.

Οι όροι της παρούσας Πολιτικής ενδέχεται να επικαιροποιούνται – τροποποιούνται. Για τον λόγο αυτόν θεμιτή είναι η τακτική ενημέρωσή σας σχετικά με το περιεχόμενό της.

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο και σκοπό συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων, του χρόνου διατήρησης αυτών και τα δικαιώματά σας επ’ αυτών. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε κατά την επίσκεψή σας στην έδρα της εταιρίας μας, είτε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας μαζί μας, είτε δια της φόρμας επικοινωνίας στον δικτυακό τόπο της εταιρίας μας www.dagazian.gr.

 1. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;
  «Προσωπικό Δεδομένο» είναι κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης και επαγγελματίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προσωπικά δεδομένα είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ κ.ά..
 2. Τι συνιστά επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων;
  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.
 3. Ποιά Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε;
  Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα κάτωθι προσωπικά σας δεδομένα:
  Α) Επικοινωνίας και προσωπικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμοί τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας και αποστολής προϊόντων, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κωδικό πρόσβασης (login password), αριθμό IP σύνδεσης στο Internet κατά τη συνεδρία επικοινωνίας, κλπ.
  Β) Χρήσης της Ιστοσελίδας: πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας.
  Γ) Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών: πληροφορίες που αφορούν αγορές, ταυτότητα πελάτη, παροχής υπηρεσιών και αγοράς και αποστολής των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένων παραπόνων και απαιτήσεων.
  Τα παραπάνω δεδομένα συλλέγουμε μόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι οι πελάτες μας οικειοθελώς μας τα χορηγήσουν.
 4. Με ποιους τρόπους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Η επιχείρησή μας δύναται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα με τους εξής, ενδεικτικά αναφερόμενους, τρόπους:
  • Επίσκεψη στην έδρα και στα υποκαταστήματα της επιχείρησής μας,
  • Εγγραφή μέλους στον Ιστότοπο www.dagazian.gr.
  • Αποστολή φόρμας επικοινωνίας,
  • Τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Εταιρία,
  • Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών,
  • Επικοινωνία με εκπρόσωπο της Εταιρίας μέσω e-mail, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας,
  • Εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρίας,
  • Cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο διαδικτυακές μας τοποθεσίες.

  Σχετικά με την Πώληση προϊόντων και Παροχή Υπηρεσιών
  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη ή/και χρήστη του ιστοτόπου μας θα αποθηκεύονται και θα είναι προσπελάσιμα για την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών που έχει επιλέξει, με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε οι αρμόδιοι και κάθε αυστηρά εξουσιοδοτημένος συνεργάτης, να μπορούν να εκτελούν ή να ελέγχουν την πρόοδο του κάθε έργου.

  Σχετικά με τις Αγορές προϊόντων
  Η επιχείρησή μας συλλέγει δεδομένα κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας μέσω του καλαθιού αγορών που υπάρχει στον διαδικτυακό μας τόπο. Τα δεδομένα αυτά αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία αποστολής, στοιχεία πελάτη-αγοραστή, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επέλεξε ο επισκέπτης ή ο Χρήστης του διαδικτυακού τόπου μας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ασφαλή ολοκλήρωση της συναλλαγής και τη δυνατότητα ενημέρωσης του Χρήστη, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης.

  Δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την πληρωμή, όπως π.χ. ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού, ο αριθμός της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Αν ο χρήστης επιλέξει “πληρωμή με κάρτα” τα απαραίτητα στοιχεία της κάρτας πληρωμών θα πρέπει να τα εισάγει στον ασφαλή ιστότοπο της συνεργαζόμενης τράπεζας στον οποίο και θα ανακατευθυνθεί αυτόματα για να ολοκληρώσει την πληρωμή (redirect).

  Σχετικά με τις αγορές μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με εκπρόσωπό μας στο τηλέφωνο 2310 288055, σας ενημερώνουμε ότι επιβάλλεται να συλλέξουμε τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη, χώρα και τηλ/νο επικοινωνίας, προκειμένου να μπορέσουμε να αποστείλουμε στη συνέχεια το παραγγελθέν προϊόν σε εσάς και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που απαιτηθεί. Ως εκ τούτου η υποβολή της παραγγελίας συνεπάγεται την αυτόματη συναίνεσή σας στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων, με αποκλειστικά και μόνο τον παραπάνω σκοπό και σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
  Περί της εν λόγω παρεχόμενης συναίνεσης, ο/η εκπρόσωπος της εταιρίας μας θα σας το αναφέρει-υπενθυμίζει, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας μαζί μας.
 5. Για ποιους λόγους και με ποιους σκοπούς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
  Τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, αξιοποιούνται από εμάς, κατόπιν δικής σας συναίνεσης, αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, ήτοι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που επιλέγετε υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. την επικοινωνία μας μαζί σας και την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων μας.

  Συλλέγουμε μόνο όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για τους ανωτέρω σκοπούς, ώστε να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε την εξατομικευμένη εξυπηρέτησή σας, τη συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγέλνετε, την ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και την έγκαιρη ενημέρωσή σας για διάφορες προσφορές και διευκολύνσεις που ανά διαστήματα παρέχουμε στους πελάτες μας, μέσω της εγγραφής σας στο newsletter της ιστοσελίδας μας, με την οποία μας παρέχετε την συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, προσφορών και ενημερώσεων, μέσω e-mail για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/προσωποποιημένων προσφορών, εκπτώσεων κλπ..

  Εάν και όπου απαιτηθούν πρόσθετες πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων και θα σας ζητηθεί εκ νέου σχετική συναίνεση.
 6. Σε ποιους γνωστοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
  Διαμοιράζουμε και γνωστοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, στο απολύτως απαραίτητο και εξουσιοδοτημένο από εμάς προσωπικό της επιχείρησης και τους συνεργάτες της, λογιστήριο, συνεργάτη λογιστή ή συνεργαζόμενη λογιστική εταιρία, παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών κλπ., οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου. Για παράδειγμα, η επιχείρηση ενδέχεται να αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα στην παρούσα οριζόμενα σε εξειδικευμένη προς τούτο εταιρία.
  Οι πληροφορίες αυτές διανέμονται μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

  Η επιχείρηση θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και/ή όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η επιχείρησή μας συμφωνεί με όλους τους εταιρικούς της συνεργάτες, ότι αυτοί θα περιορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να γνωστοποιηθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω και θα παρέχουν την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  Η επιχείρηση ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της επιχείρησης και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους στην παρούσα αναφερθέντες σκοπούς.

  Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο της επιχείρησης, ενδέχεται να συναντήσετε συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες, για πρακτικούς και ενημερωτικούς λόγους. Οι εν λόγω διαδικτυακές τοποθεσίες ενδέχεται να λειτουργούν ανεξάρτητα από την επιχείρηση και να διαθέτουν τις δικές τους σημειώσεις, δηλώσεις και πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Σας συνιστούμε να τις διαβάσετε για να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τις συγκεκριμένες τοποθεσίες, καθώς δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τοποθεσιών που ανήκουν σε άλλη εταιρία ή που η διαχείρισή τους γίνεται από άλλη εταιρία, ούτε για τη χρήση ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των τοποθεσιών.
 7. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
  Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας τους, για την οποία έχουμε τη συναίνεσή σας και όσο απαιτεί η σχετική νομοθεσία.
  Όλα τα προσωπικά δεδομένα υποψηφίων ιδιωτών πελατών μας και υποψηφίων εργαζομένων και συνεργατών μας (π.χ. βιογραφικά κλπ.), που συμπεριλαμβάνονται σε έγγραφα έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα ή/και βάσεις δεδομένων (μηχανογράφηση), διαγράφονται εντός δύο (2) μηνών, εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί σε παραστατικά πωλήσεων ή συμβάσεις (συν)εργασίας. Όλα τα σχετικά έντυπα καταστρέφονται σε μηχανικό καταστροφέα εγγράφων (shredder).
 8. Διαφυλάσσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας
  Λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, φυσικά και ηλεκτρονικά, ώστε τα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα να είναι ασφαλή και προστατευμένα από φυσικό και ηλεκτρονικό κίνδυνο αθέμιτης επεξεργασίας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και γνωστοποίησης, τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, διαρροής και κλοπής.
  Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, θα ακολουθήσουμε όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ σχετικά με την ενημέρωση και ειδοποίηση της παραβίασης.

  Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:
  Αναγνώριση
  Χρησιμοποιούνται δύο πεδία για την αναγνώρισή του Χρήστη: το Αναγνωριστικό Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στο λογαριασμό του. Ο Χρήστης είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του μέσω του ανωτέρω μυστικού κωδικού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς του και την απόκρυψη του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση της επιχείρησης, άλλως η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τη χρήση του από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η επιχείρηση συνιστά, για λόγους ασφαλείας, ο Χρήστης να αλλάζει το password του κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγει τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης ή τηλέφωνο).

  Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων
  Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL με κλειδί RSA 2048 bits (e 65537). Επιπλέον, όλα τα συστήματα backup που χρησιμοποιούμε διαθέτουν επιπρόσθετη κρυπτογράφηση (AES-256) πριν την μετάδοση σε εγκεκριμένο cloud πάροχο μέσω SSL σύνδεσης ως επιπλέον μέτρο διασφάλισης των δεδομένων. Οι πάροχοι backup που χρησιμοποιούμε σήμερα για την αποθήκευση των δεδομένων είναι:
  α) υποδομή της εταιρίας Hetzner Online GmbH (https://www.hetzner.com) και
  β) υποδομή της εταιρίας Google LLC® (https://drive.google.com/).

  Ελεγχόμενη Πρόσβαση
  Όλα τα websites / eshop μας βρίσκονται εγκατεστημένα σε υποδομές Data Center που διαθέτουν προδιαγραφές ασφάλειας ISO 27001 και πληρούν τις απαιτήσεις του GDPR για την προστασία δεδομένων. Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρίας (servers) ελέγχεται από τείχος προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρίας. Οι πάροχοι web hosting που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι:
  α) υποδομή της εταιρίας IPS ΙΚΕ (https://www.ipsnet.gr)
  β) υποδομή της εταιρίας Hetzner Online GmbH (https://www.hetzner.com) και
  γ) υποδομή της εταιρίας Pointer (https://www.pointer.gr)

  Κρυπτογράφηση
  Με τη χρήση ειδικού λογισμικού το ηλεκτρονικό σύστημα της επιχείρησης αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει πριν προβεί σε επεξεργασία τους. Τα συστήματα της επιχείρησης αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο του Ιστοτόπου εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, email, διευθύνσεις, τηλέφωνα, αριθμός πιστωτικής κάρτας κλπ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL με κλειδί RSA 2048 bits (e 65537). Επιπλέον, όλα τα passwords κρυπτογραφούνται (MD5 encryption) και διατηρούνται σε προστατευμένη με κωδικό, βάση δεδομένων κρυπτογραφημένα. Η αποκάλυψη των passwords δεν είναι δυνατή ούτε στην Επιχείρησή μας ούτε στην κατασκευάστρια εταιρία του λογισμικού μας (IPS). Οι ανωτέρω έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε νέο προσωρινό password, μόνο στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από τον χρήστη.

  Απόρρητο Συναλλαγών
  Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη για εμάς. Οι βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με την επιχείρηση. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη είναι εμπιστευτικές και η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παραμένουν ασφαλείς και να χρησιμοποιούνται μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών.

  Ο Χρήστης για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων του, θα πρέπει ο ίδιος να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή αυτών, αλλά ούτε και των στοιχείων πρόσβασης σε αυτά, σε τρίτα πρόσωπα.

  Η παραπάνω ασφάλεια παρέχεται από εμάς σχετικά και με τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω κάρτας (χρεωστικής, προπληρωμένης ή χρεωστικής), οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της αντίστοιχης τραπεζικής υπηρεσίας. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τις ασφαλείς συναλλαγές σας με την εταιρία μας, ενώ δεν αποθηκεύουμε και δεν ελέγχουμε τα δεδομένα των καρτών σας.
 9. Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα επί των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε:
  α) Την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
  Μπορείτε να πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες των δεδομένων, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, τα κριτήρια αποθήκευσής τους, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή το δικαίωμα αντίταξης και αντίρρησης στην επεξεργασία τους, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
  β) Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν,
  γ) Τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
  δ) Τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό,
  ε) Τη φορητότητα των δεδομένων σας. Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από την εταιρία μας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
  στ) Την απόσυρση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η απόσυρση θα αφορά μόνο το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους μέχρι τη στιγμή της απόσυρσης της συγκατάθεσής σας.
  Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας. Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος και ταυτοποίησης του αποστολέα, η επιχείρησή μας θα προβεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην ικανοποίησή του, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα είναι νόμιμο και ευσταθεί.

  Επίσης διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ/νο 2106475600, e-mail: [email protected]).
 10. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες σε εσάς Υπηρεσίες;
  Επιπλέον, η επιχείρησή μας συλλέγει πληροφορίες όταν μας επισκέπτεστε διαδικτυακά, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε, σχετικά με το πώς ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τον τύπο του περιεχομένου που προβάλλεται ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του. Ακόμα, η επιχείρηση συλλέγει πληροφορίες από ή σχετικά με τον τύπο των συσκευών (π.χ. smart phones, lap-top κλπ.) και των φυλλομετρητών, μέσω των οποίων ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει εκχωρήσει. Η επιχείρηση μπορεί να συσχετίσει τις πληροφορίες που συλλέγει από τις διάφορες συσκευές του Χρήστη, καθώς αυτό συμβάλλει στη συνέπεια των παρεχόμενων Υπηρεσιών. Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε την διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα του Ιστοτόπου και να αποτιμάμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών μας.

  Ειδικότερα, συλλέγονται πληροφορίες σύνδεσης, όπως:
  • η επωνυμία του παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP),
  • η γλώσσα και η ζώνη ώρας του προγράμματος περιήγησης,
  • η γεωγραφική θέση της συσκευής πρόσβασης, αλλά και ο τύπος του φυλλομετρητή (Google Chrome, Safari κλπ.)
  • η διεύθυνση ΙΡ της ηλεκτρονικής συσκευής μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Η IP διεύθυνση είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στην ηλεκτρονική σας συσκευή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο και για λόγους ασφάλειας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων, τα δεδομένα αυτά συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον Iστότοπο.
 11. Η χρήση και λειτουργία των Cookies
  Η εταιρία μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά σε μέγεθος αναγνωριστικά του χρήστη αρχεία text files(txt), τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Χρήστη κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής του, την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου του Ιστοτόπου και της συνολικής εμπειρίας περιήγησης του Χρήστη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Χρηστών και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, στα οποία έχουν πρόσβαση. Μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα cookies δε δύνανται αυτοτελώς να ταυτοποιήσουν το Χρήστη. Αναλυτικές πληροφορίες για την Πολιτική Cookies μπορείτε να δείτε στην διεύθυνση Πολιτική Cookies

  Κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (Javascript layer) το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή cookies. Αν δεν παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, ο υπολογιστής σας ή η ηλεκτρονική συσκευή σας δε θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση υπηρεσιών, εντούτοις, έτερο είδος cookies, τα οποία αναφέρονται ως user-input cookies, δεν αποκλείονται, διότι ενδέχεται να απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη λειτουργικότητα.
 12. Μεταβολή Δεδομένων
  Μπορείτε να διορθώσετε τα εσφαλμένα/ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα και να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή δεδομένα που σας αφορούν. Επιπλέον μπορείτε να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό και τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από την εταιρία μας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας. Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος και ταυτοποίησης του αποστολέα, η επιχείρησή μας θα προβεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στην ικανοποίησή του, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα είναι νόμιμο και ευσταθεί.
 13. Ανάκληση Συγκατάθεσης
  Περαιτέρω έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η απόσυρση θα αφορά μόνο το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους μέχρι τη στιγμή της απόσυρσης της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, κατά τα ανωτέρω, απευθυνόμενος/η στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας.
 14. Υποβολή Καταγγελίας
  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρησής μας σε κάποιο εκ των ανωτέρω αίτημά σας ή εν γένει με τις αρχές και διατάξεις του ΓΚΠΔ, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ/νο 2106475600, e-mail: [email protected]).
elEL